Γεωγραφική θέση στον κώδικα QRQRcodeGeneratorFree.online
Κωδικός QR
Τι είναι ο QR Code
Οποιοδήποτε σημείο του χάρτη μπορεί να κωδικοποιηθεί σε έναν κώδικα QR. Για να δημιουργήσετε γεωγραφική περιοχή QR code, πρέπει να γνωρίζετε τις κατάλληλες τιμές γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους. Μετά την ανάγνωση ενός τέτοιου κώδικα, ένας χάρτης με ένα δεδομένο σημείο είναι διαθέσιμος και μια διαδρομή μπορεί επίσης να εντοπιστεί. Χρησιμοποιήστε την δωρεάν γεννήτρια κωδικών QR για να δημιουργήσετε τη θέση γεωγραφικού κωδικού QR.
Πώς να διαβάσετε τον κώδικα QR;
                                
  1. Πάρτε το τηλέφωνο με την κάμερα.
  2. Εκκινήστε την εφαρμογή σαρωτή κώδικα QR.
  3. Βάλτε την κάμερα στον κωδικό QR.
  4. Μάθετε ποιο σημείο της κάρτας είναι κρυπτογραφημένο σε αυτό.